Καλέστε άμεσα: 210.96.00.143 --- 6936.659.887

Απολύμανση εδάφους

Στη σημαντικά μεγάλη γκάμα των στοιχείων που χρήζουν απολύμανσης, σημαντική θέση στη χώρα μας, λόγω της ύπαρξή της σαν γεωργική χώρα, κατέχει η απολύμανση του εδάφους. Το έδαφος που χρησιμοποιείται για τη γεωργία μολύνεται συχνά από παθογόνους μικροοργανισµούς και σπόρους ζιζανίων που μειώνουν σηµαντικά ή και καταστρέφουν τη γεωργική παραγωγή. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι απολύμανσης του εδάφους που χρησιμοποιούνται. Η μέχρι σήμερα ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος απολύμανσης ήταν η χρήση του χημικών όπως του ισχυρού χημικού παρασκευάσματος βρωμιούχου μεθυλίου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χημικά προϊόντα.  Η τοξικότητα τους όμως και οι συνέπειες στο περιβάλλον είναι σημαντικές. Με την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης όμως τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια σημαντική στροφή σε πρακτικές και μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον που δεν υστερούν σε αποτελεσματικότητα από τη μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενη.

Οικολογικές μέθοδοι για απολύμανση του εδάφους

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία απολύμανσης του εδάφους με οποιαδήποτε μέθοδο, πρέπει να υπάρξει κάποια προεργασία η οποία είναι, η απομάκρυνση κάθε υπολείμματος από την προηγούμενη καλλιέργεια, το έδαφος να ψιλοχωματιστεί, να ποτιστεί καλά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, όπως το νάιλον, να είναι καθαρά.

Βιολογική απολύμανση στο έδαφος

    Οι βασικές οικολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του εδάφους είναι η ηλιοαπολίμανση, η απολύμανση με ατμό και η απολύμανση με άσβεστο ασβέστη.
  • Απολύμανση με ατμό. Ονομάζεται διαφορετικά, θερμική απολύμανση του εδάφους και βασίζεται στη μεθοδολογία που κατέδειξε ο Louis Pasteur. Όπως ο ήλιος ενεργεί στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους και καταστρέφει τους παθογόνους µικροοργανισµούς, το ίδιο γίνεται με τον ατμό που εισχωρεί σε βάθος μέσα στο έδαφος και το απολυμαίνει. Ο ατμός σε θερμοκρασία 75°C εισέρχεται μέσα στο έδαφος και διατηρείται για αρκετό χρόνο σε αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, μη αντέχοντας στη θερμοκρασία αυτή να σκοτώνονται.
  • Ήλιο-απολύμανση. Είναι η μέθοδος κατά την οποία η ηλιακή ακτινοβολία παγιδεύεται μέσα στο έδαφος, επιφέροντας τις ευεργετικές και απολυμαντικές της ιδιότητες σ’ αυτό. Κατά τη διαδικασία της ήλιο-απολύμανσης το έδαφος σκεπάζεται με νάιλον και σφραγίζεται ερμητικά με χώμα περιμετρικά παραμένοντας σε αυτή την κατάσταση για μεγάλο διάστημα. Η δράση της ηλιακής ακτινοβολίας με τη βοήθεια της υγρασίας σκοτώνει όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς απολυμαίνοντας το έδαφος.
  • Απολύμανση με άσβεστο ασβέστη. Είναι η μέθοδος απολύμανσης του εδάφους με τη χρήση του ασβέστη που ξέρουμε σε μορφή σκόνης. Μια αρκετά αποτελεσματική μέθοδος που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για απολύμανση εδάφους. Αφού το έδαφος οργωθεί και ψιλοχωματιστεί, βρέχεται καλά ώστε το νερό να εισχωρήσει μερικούς πόντους στο έδαφος. Αφήνεται έτσι για μια μέρα και την επόμενη επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία και στη συνέχεια απλώνεται ο ασβέστης. Η ενδεδειγμένη ποσότητα είναι 100 kg ασβέστη περίπου για κάθε στρέμμα εδάφους. Ακολουθεί ξανά κατάβρεγμα του εδάφους και η απολύμανση του εδάφους με ασβέστη έχει ολοκληρωθεί.