Καλέστε άμεσα: 210.964.43.10 --- 6988.601.213

Καθαρισμοί κτιρίων

Για να γίνει ένας σωστός καθαρισμός κτιρίων απαιτούνται συνεργεία καθαρισμού με επαγγελματισμό και συνέπεια, που χρησιμοποιούν προϊόντα μεγάλης αποτελεσματικότητας αλλά φιλικά στο περιβάλλον. Οι υπηρεσίες καθαρισμού πρέπει να παρέχονται με συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης και σεβασμό προς τους κανονισμούς που διέπουν τις εταιρείες από τις οποίες διενεργούνται οι καθαρισμοί κτιρίων.

Η εταιρεία μας είναι γνωστή στο χώρο των καθαρισμών κτιρίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι πελάτες μας μάς εμπιστεύονται όχι μόνο για τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει και μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τα άλλα συνεργεία καθαρισμού, αλλά και για την αξιοπιστία μας και την εντιμότητα του προσωπικού μας. Οι ποιοτικές υπηρεσίες καθαρισμού που παρέχονται από την εταιρεία μας μάς έχουν κάνει γνωστούς σε όλη την Ελλάδα.

Τα συνεργεία καθαρισμού οφείλουν να έχουν υπαλλήλους που σέβονται τους χώρους των οποίων τον καθαρισμό αναλαμβάνουν και να είναι άτομα εμπιστοσύνης ώστε να μην υπάρχει ο φόβος κλοπής όταν γίνονται οι καθαρισμοί κτιρίων.

Τα συνεργεία καθαρισμού που διαθέτουμε αναλαμβάνουν τον καθαρισμό κτιρίων - επαγγελματικών χώρων ή κατοικιών – αφού μελετήσουν το χώρο και δώσουν προσφορά. Φυσικά ο καθαρισμός βιομηχανικών χώρων είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία και απαιτεί μία διαφορετική διαδικασία απ’ ότι οι άλλοι καθαρισμοί κτιρίων.

Οι καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων γενικότερα έχουν την εξής ιδιομορφία: ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται σε ώρες που δεν λειτουργούν, που συχνά είναι οι νυκτερινές ώρες. Τα συνεργεία καθαρισμού της εταιρείας μας είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο ώστε οι καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων να είναι εφικτοί.

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό κτιρίων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες καθαρισμού της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνουν και απολυμάνσεις.

Από τη στιγμή που η εταιρεία μας συμφωνήσει με τον πελάτη για την διενέργεια του καθαρισμού, τα συνεργεία καθαρισμού δεσμεύονται να παραδώσουν το χώρο σε άριστη κατάσταση, στη συμφωνημένη ημερομηνία. Για τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων ή βιομηχανικών χώρων η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι περισσότερο ελαστική λόγω της ιδιομορφίας των χώρων αυτών.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου Καθαρισμός επαγγελματικού χώρου

Οι υπηρεσίες καθαρισμού που παρέχουν τα συνεργεία καθαρισμού της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνουν και τον τακτικό καθαρισμό πολυκατοικιών. Με τον τακτικό καθαρισμό η πολυκατοικία σας θα διατηρείται συνεχώς καθαρή και δεν θα δημιουργούνται εστίες μολύνσεως από διάφορους μικροοργανισμούς που διαβιώνουν σε χώρους όπου κατοικούν πολλοί άνθρωποι.