Καλέστε άμεσα: 210.96.00.143 --- 6936.659.887

Πιστοποιητικό απολύμανσης και απεντόμωσης

Η Apolymanseis Gr βρίσκεται πάντοτε δίπλα σας για οποιοδήποτε είδος απολύμανσης, όπως απεντομώσεις, μυοκτονίες, απώθηση πτηνών, εξόντωση κατσαρίδων, απολυμάνσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος από παθογόνους μικροοργανοσμούς, απολυμάνσεις αποθηκών, απολυμάνσεις εστιατορίων, απολύμανση νερού και εδάφους, καλλιεργειών, απολύμανση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και οικιστικών συγκροτημάτων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Για κάθε εργασία που εκτελούμε, παρέχουμε άμεσα πιστοποιητικό απολύμανσης-απεντόμωσης.

Πιστοποιητικό για απεντομώσεις - απολυμάνσεις

Η Apolymanseis-Gr δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης του πελάτη. Για το σκοπό αυτό δεν επαφίεται στην καλή πίστη αλλά έχει φροντίσει να μπορεί να σταθεί σε κάθε έλεγχο, είτε από τη μεριά του ίδιου του πελάτη, είτε φυσικά από τη μεριά της Πολιτείας. Ως εκ τούτου είναι μια εταιρία πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί απολυμάνσεις κάθε είδους και να έχει συνεργεία για το σκοπό αυτό. Επίσης είναι εξουσιοδοτημένη να διενεργεί απολυμάνσεις ειδικά σε κατοικημένους χώρους. Όλα αυτά εξασφαλίζονται και τεκμηριώνονται με το πιστοποιητικό απολύμανσης που δίνουμε στον πελάτη μετά το πέρας κάθε εργασίας, ώστε να είναι καλυμμένος απέναντι σε κάθε έλεγχο.

Οι επαγγελματίες που απασχολούνται στα συνεργεία μας είναι όλοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι και επίσης, καθένας ξεχωριστά είναι πιστοποιημένος για την εφαρμογή απολυμάνσεων. Ο επικεφαλής των συνεργείων είναι ειδικός εξουσιοδοτημένος επιστήμονας, ο οποίος ελέγχει όλες τις διαδικασίες.

Έχουμε φροντίσει ώστε τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε να μην είναι απλά οικολογικά (όπως εσφαλμένα αναφέρονται) και ανώνυμα αλλά κάθε ένα από αυτά να είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την αρμόδια αρχή της Χώρας, ώστε να εγγυάται την ασφάλεια. Οι μέθοδοι επίσης που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένοι και οπωσδήποτε ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στα σκευάσματα.

Όσον αφορά στην πραγματοποίηση απολυμάνσεων-απεντομώσεων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, είμαστε απόλυτα εναρμονισμένοι με αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία της χώρας και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία και τηρούμε πιστά όσα προβλέπονται από το Διεθνές Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής στα Τρόφιμα (HACCP), ώστε η επιχείρηση που μας εμπιστεύεται να μπορεί να αποκτήσει το πιστοποιητικό HACCP.

Παρέχουμε επίσης προτάσεις, οδηγίες και συμβουλές για το πώς μια εταιρία μπορεί να εναρμονιστεί με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και διασφάλισης της υγιεινής, προχωρώντας ακόμα περισσότερο και αναλαμβάνοντας προγράμματα τακτικών απολυμάνσεων συντήρησης της υγιεινής χώρων.

Όλες αυτές οι δεσμεύσεις και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία μας, μας δίνουν την δυνατότητα να δίνουμε πλήρη εγγύηση για οποιοδήποτε έργο απεντόμωσης, μυοκτονίας, απομάκρυνσης ερπετών απώθησης πτηνών, εξόντωσης κατσαρίδων ή όποιων παθογόνων οργανισμών, μέσω του πιστοποιητικού απολύμανσης-απεντόμωσης που παρέχουμε μετά το πέρας κάθε εργασίας, όπως ορίζεται από το Νόμο. Στο πιστοποιητικό αυτό αναγράφεται τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν, με τη σύνθεσή τους αλλά και τα αντίστοιχα αντίδοτα για το καθένα.

Και όλα αυτά επειδή αισθανόμαστε και θέλουμε να λειτουργούμε με απόλυτη υπευθυνότητα απέναντι στην ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων που καλούμαστε να προστατεύσουμε μέσω των απολυμάνσεων.