Καλέστε άμεσα: 210.96.00.143 --- 6936.659.887

Υγειονομικές μελέτες - HACCP

Υγειονομικές μελέτες πιστοποίησης

Σύστημα ελέγχου HACCP

Το σύστημα HACCP, είναι ένα σύστημα αυτοελέγχου που βασίζεται στον εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και μέτρων για τον έλεγχό τους με σκοπό να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Το σύστημα HACCP είναι μια τεκμηριωμένη και πιστοποιημένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων και των κρισίμων σημείων ελέγχου, των μέτρων προστασίας και των διορθωτικών ενεργειών που απαιτεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Είναι ένα προληπτικό μέσο για την εξασφάλιση της ασφαλούς παραγωγής των τροφίμων. Το σύστημα HACCP μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή έως την τελική κατανάλωση.

Η εταιρεία μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό ώστε να συντάξει υγειονομικές μελέτες, να σχεδιάσει διαγράμματα ροής παραγωγικής διαδικασίας και να εκπονήσει καθώς και να εγκαταστήσει συστήματα αυτοελέγχου HACCP σε πλήθος επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε προσιτές τιμές. Προτεραιότητά μας είναι η διενέργεια εξωτερικών επιθεωρήσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπάρ, καταστήματα fast food, πιτσαρίες, μανάβικα, ξενοδοχεία και άλλα που σκοπό έχουν τον έλεγχο της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι υγειονομικές προδιαγραφές.

Σε επόμενο στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός ή η αποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίας. Εκεί μελετώνται και περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενώ γίνεται και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου για την ασφάλεια του τροφίμου. Ενημερώνουμε τους υπευθύνους για την Υγειονομική νομοθεσία και το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή. Τέλος γίνεται εκπόνηση της μελέτης HACCP και η επίβλεψη της σωστής εφαρμογής της.

Εκπόνηση υγειονομικών μελετών

Εκτός από τις μελέτες HACCP αναλαμβάνουμε και την εκπόνηση υγειονομικών μελετών με μικρό κόστος οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP) και τις Υγειονομικές Προδιαγραφές για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Τέλος αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες γνωστοποίησης για νέες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (business notify). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.