Καλέστε άμεσα: 210.96.08.704 --- 6977.369.482

Υγιεινολόγος - Επόπτης δημόσιας υγείας

Υγιεινολόγος και επόπτης δημόσιας υγείας

Ο ρόλος του επόπτη υγείας είναι βασικός και σημαντικός για την σωστή λειτουργία της κοινωνίας μας μιας και αυτός είναι που διασφαλίζει την καταλληλότητα τροφίμων, ποτών και χώρων σε μια σειρά από καταστήματα εστίασης, επιχειρήσεις και δημόσια κτήρια. Ασκεί υγειονομικό έλεγχο σε νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και αλλού ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τροφίμων και ποτών στους χώρους παραγωγής τους. Η επιστημονική κατάρτιση πάνω σε θέματα απολύμανσης καθιστούν τον υγιεινολόγο απαραίτητο στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Το επάγγελμα του υγιεινολόγου (και όχι υγειονολόγου) είναι πολύπλευρο και μπορεί να ασχοληθεί με μια μεγάλη γκάμα από τομείς όλοι από τους οποίους σχετίζονται με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Έτσι για παράδειγμα ο επόπτης δημόσιας υγείας είναι αυτός που θα κάνει τον έλεγχο για την έκδοση άδειας λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα αναλάβει την απολύμανση επαγγελματικού χώρου, θα πραγματοποιήσει όπου χρειάζεται μυοκτονίες ή απεντομώσεις ενώ ως δημόσιος υπάλληλος θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε επιχειρήσεις για να δει αν τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής. Επιπλέον ασχολείται με την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς πάνω σε θέματα δημόσιας υγείας.

Είναι προφανές πως οι δραστηριότητες ενός επόπτη δημόσιας υγείας είναι πολυσύνθετες όμως όλες έχουν σκοπό την διασφάλιση και την προώθηση της δημόσιας υγείας μέσω της πραγματοποίησης αυτοψιών - ελέγχων καθώς και της πιστοποίησης απολύμανσης.